RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Ci to ustalić.

Administrator danych – Administratorem Twoich danych osobowych – jest Taurus Ochrona Group Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Lubicka 53, Toruń oraz Taurus Security Innovations Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Lubicka 53, Toruń

Inspektor ochrony danych osobowych – jest dla Ciebie dostępny pod adresem iod(at)taurus-ochrona.pl

Cel i podstawa prawna – Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepisy Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia. Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Informacja o dobrowolności podania danych – Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.

Twoje prawa – Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.

Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych – Odbiorcą Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz agencjom pośrednictwa pracy lub podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie dostarczania usług, bez których prowadzenie procesów rekrutacyjnych byłoby utrudnione (np. podmioty dostarczające infrastrukturę informatyczną, firmy audytorskie, kancelarie prawne).

Scroll to Top